Se när en pall är klar

Nu som jag fick vara med om det som skulle öka företagets förståelse när det gäller tillverkningen var att vi skulle göra en systemutveckling så att vi kunde se vad som hade gjorts på en och samma maskin på en hel dag. Det var att vi kopplade upp alla svetsar till ett gemensamt nätverk så att vi kunde läsa av vad dom hade kunnat göra en helg eller en dag och allt detta gjorde att vi kunde planera vad vi ville skulle komma ut snabbare till våra kunder och det var verkligen en kostnads effektivisering som var bra för företaget.