Rätt ställning till bygget?

När vi skulle börja på ett nytt ställe som det var högt upp till taket och detta gjorde att vi ville ha en säkrare ställning än den som vi var van vid. Detta har gjort att vi nu även skulle behöva köpa eller hyra en ställning som hade fallskydd eftersom vi ville ha minskad risk för skador och andra bekymmer när människor är i närheten. Detta gjorde att chefen och jag fick leta på flera ställen innan vi hittade en bra byggställning som klarade våra mått samt att den även var säkrare än den förra på vintern. Det är ju viktigt att man har all skydd för att en försäkring ska fungera när man jobbar inom byggbranschen.