Bättre för miljön

Om man vill vara miljövänlig i sin energi förbrukning då kan man installera solpaneler på taket som absorberar sol ljuste och sedan gör om det till energi. Då kan hela ditt hus försörjas av solljus tänk det finns typ inget miljövänligare en så. Du kanske tänker att det inte är tillräckligt med solljus här i Sverige och det kanske är så i alla fall på vintern. Men tänk hela våren och sommaren då kan du dra nytta av detta och få en billigare och miljövänligare el det kan det ju vara värt tycker jag.